Welkom op Communiberen.nl!

Communiberen staat voor alles wat leidt tot niet-effectieve communicatie.
Zowel in werk-als privésituaties is communicatie een belangrijke activiteit. Helaas doen we dat lang niet altijd effectief.
We communiberen wat af, terwijl we het toch zo goed bedoelen.

Op deze site kunt u nader kennismaken met COMMUNIBEREN.
De auteur van het boekje met de gelijknamige titel stelt zich voor en u kunt beknopt kennisnemen van de inhoud van het boek.
Wanneer u het boek wilt bestellen kunt u dat ook via deze site doen.
Nieuw is dat er nu ook trainingen met als onderwerp Communiberen zijn.
Via de menukeuze training leest u er meer over.